Tots els ordinadors de busseig que puguem trobar en el mercat, mesuren una sèrie de paràmetres del que ens envolta i també del nostre cos. Els diferents paràmetres que poden analitzar són els següents:

PROFUNDITAT

Tots mostren la profunditat exacta en tot moment, una dada molt útil per exemple per a orientar-nos en els dies de baixa visibilitat. Si aquesta immersió ens la coneixem bé, podrem reconèixer alguns punts clau i ens ajudarà també a establir-nos uns límits per parets verticals. Recordeu revisar en el logbook la immersió màxima a la qual ens hem submergit.

TEMPS D’IMMERSIÓ

Quan se sobrepassa el minut i mig, la majoria d’ordinadors de busseig inicien un rellotge, com un cronòmetre, que determina el temps real que ha durat la immersió. Una vegada es finalitza la immersió, es per a aquest cronòmetre i es registra la dada en el logbook.

TEMPS DE FONS

Quan ens submergim, hem comentat que l’ordinador de busseig s’activa i comença el rellotge que, mitjançant un algorisme programat en el software, comença a calcular taules de descompressió, temps de fons restant, etc. És la funció més important perquè sabrem el temps de fons en cada punt de la immersió que estem realitzant. Això, barrejat amb la profunditat, ens ajudarà a saber la quantitat de nitrogen que acumularem.

Aquesta dada es va modificant només en temps real fins al punt d’avisar-te de manera visual i sonora quan ens acostem al temps de descompressió.

VELOCITAT D’ASCENS

Un altre paràmetre que ofereix un increment de seguretat. Si ascendim de forma molt brusca, podem tenir un accident hiperbàric per l’acumulació de nitrogen en teixits, així que l’ordinador de busseig s’encarrega de detectar l’ascens i emetre alarmes quan se sobrepassi la velocitat recomanada.

PARADA DE SEGURETAT

Els ordinadors de busseig solen estar programats per a calcular, segons les dades comentades anteriorment, les parades de seguretat que s’han de realitzar. Marcarà la parada adequada per a anar eliminant nitrogen dels teixits ja que, amb l’ascens, no és suficient. Gairebé tots els ordinadors inclouen aquest algorisme i fins i tot alguns incorporen un rellotge tradicional així com una llum per a veure en la foscor.