POLÍTICA DE CANCELACIÓ

Queda establert que és possible l’anul·lació de l’activitat per part de centre de busseig POSEIDON DIVING causa de motius meteorològics o altres causes que impedeixin el normal desenvolupament de l’activitat o impliquin riscos per als clients, segons el criteri del nostre director tècnic, ja que la seguretat és el nostre compromís i principal objectiu. En aquest cas es podrà canviar de data o rebre el reemborsament total. POSEIDON DIVING informarà de la causa d’anul·lació de l’activitat.

En el cas que la reserva es realitzi en línia, EL CLIENT efectuarà un dipòsit d’un 100% de l’import total corresponent a la / les plaça / es que reservi.

Les reserves dels nostres productes fetes a través d’altres plataformes de venda, estaran subjectes a les condicions i política de cancel·lació descrita a la mateixa.

En cas de cancel·lació per part de client POSEIDON DIVING podrà, al seu criteri, canviar la data de l’activitat o acumular la quantitat avançada com a crèdit en el compte de client o reintegrar el 100% de l’dipòsit. Tot això si la cancel·lació es fa constar per email (info@poseidoncalella.com) amb un mínim de 48 hores abans de l’inici de l’activitat.

En cas de cancel·lació dins de les 48 hores de l’inici de l’activitat, o la no presentació el dia i l’hora de l’activitat, quedarà anul·lada la seva reserva i no tindrà dret a cap reintegrament cap de la quantitat avançada.

En cas de portar més de 12 mesos sense bussejar, POSEIDON DIVING recomana realitzar una activitat de refresc de tècniques de busseig amb nosaltres o en qualsevol altre centre. Si el guia de busseig decideix cancel·lar una immersió per motius de deficiència, falta de pràctica, o qualsevol altre motiu que el guia consideri, POSEIDON DIVING cobrarà el 100% de l’preu de la immersió.

En el cas de les reserves de qualsevol servei (immersió de busseig, curs de busseig o excursió de snorkel), si el client decideixi no realitzar l’activitat un cop començada, suspendre-la, o abandonar-la per qualsevol motiu, no es produirà cap devolució de l’import pagat, atès que el centre de busseig ha posat tots els mitjans i serveis per a la realització de l’activitat.

Cancel·lació cursos de busseig:

Si l’alumne que està realitzant un curs de busseig ha canviat la part teòrica en línia o ha realitzat la part teòrica presencial, però no continua amb el curs, l’alumne haurà d’assumir el cost del producte digital bescanviat o cost de el kit de l’manual i classes teòriques rebudes. En el cas que l’alumne a més hagi realitzat alguna pràctica al mar, aquest haurà d’assumir a més el cost de les pràctiques realitzades.