En les sortides que realitzem de pesca submarina o apnea, existeixen unes lleis que ens obliguen a usar boies amb colors molt estridents, com per exemple el taronja o vermell, per poder ser vists i minimitzar el risc de tenir algun accident.

Però no és tan senzill com usar una boia de senyalització i ja està, cal preparar-la degudament. Com?

Hem d’usar una bandara alfa, un cap flotant, un plegador, un plom de zafado, un passapeixos de cintura i en format llauro i una xarxa de transport.

Bandera Alfa, de color blau o blanca

Aquesta bandera sempre ha d’anar en la nostra boia de senyalització perquè, mentre realitzem la nostra immersió en la Costa Brava, els altres navegants puguin identificar-nos com a bussejadors en l’aigua i que NO estem a més de 25 metres de la bandera.

Cap flotant

Necessari per poder unir la boia de senyalització que estem usant amb nosaltres mateixos. S’usa també per poder arrossegar-la per la zona on ens movem i fins i tot com a punt de sortida de les nostres immersións en la Costa Brava.

El fet que hagi de ser flotant és perquè evitarem que s’embulli amb el fons marí i ha de ser d’un color fàcilment distingible perquè no ens enganxem. A més, d’un grossor considerable perquè es reculli fàcilment sense patir talls a les nostres mans.

Plegador

Un accessori al que se li dóna molt ús perquè és ideal per tenir el nostre cap flotant ben enrotllat sense cap embullo i ens permetrà tenir més o menys longitud en el cap sense que es vagi embullant.

Plom de “zafado” ràpid

El plom s’uneix al cap flotant i serveix per poder senyalitzar correctament la zona des d’on anem a practicar les nostres immersions, ja sigui en format apnea o qualsevol altra modalitat.

És important que no existeixi una unió fixa entre el cap de la boia de senyalització i el nostre cos, perquè si s’enganxés en el fons, tindríem un bon ensurt. Hem d’intentar evitar els possibles contratemps al màxim. A més, és important ser capaços de poder treure’ns de sobre qualsevol accessori que portem en el nostre cos precisament per minimitzar aquests contratemps.

Passapeixos de cintura

Si el que pretenem és practicar immersions amb pesca submarina, el passapeixos de cintura serà necessari per poder transportar les nostres captures.

Concretament el passapeixos de cintura és perfecte per a pesques submarines properes a la boia de senyalització, a no més de 25 metres de distància.

Així podrem col·locar totes les captures en la nostra cintura per després anar col·locant-les en el sistema enganxat a la boia de senyalització en la Costa Brava.

Cèrcol passapeixos per a boia de senyalització

És la forma més usada pels bussejadors que practiquen pesca submarina i es col·loca en la boia de senyalització. És molt còmode i és un complement ideal per poder alliberar el passapeixos de cintura.

Xarxa de transport

S’usa per guardar les captures que haguem obtingut en la pesca submarina i també per transportar en les boies de senyalització altres objectes com a ampolles d’aigua o un altre líquid per hidratar-nos, barretes energètiques, etc.

Una vegada haguem acabat de la immersió, la xarxa de transport la usarem per desinflar la boia de senyalització i poder-la transportar al costat d’altres elements del nostre equip de busseig de forma fàcil.