Un dels cursos més famosos que s’imparteixen en el nostre centre Poseidon Calella Diving de la Costa Brava és el Scuba Diver, que no deixa de ser un subcurs del PADI Open Water Diver. És el curs perfecte per a gent que vol convertir-se en bussejador però realment tenen poc temps, perquè el nivell del curs Scuba Diver de la Crosta Brava és l’indicat si la teva intenció és bussejar normalment amb un guia. Bàsicament està en el punt mitjà si la intenció és arribar a obtenir el Open Water Diver.

Els PADI Scuba Divers seran aptes per a:

  • Bussejar sempre amb supervisió d’un professional PADI fins a 12 metres de profunditat
  • Poder llogar o comprar equips diving o participar en activitats de busseig supervisades per professionals
  • Entrenar per a completar el PADI Scuba Diver.

Recorda que, per a arribar a obtenir el curs de busseig PADI Scuba Diver es necessita un mínim de tècnica nedant, estar en bon estat físic, encara que no es necessita experiència prèvia.

Què s’estudia?

Es divideix en 3 parts:

  • Desenvolupament de coneixements: On es comprenen els principis bàsics del diving a la Costa Brava
  • Immersions en aigües Confinades: Aprendre habilitats bàsiques del diving
  • Immersions en aigües Obertes: Per a potenciar aquestes habilitats i explorar el medi marí

Quin equip necessito?

Aprendràs a usar l’equip bàsic de diving en la Costa Brava format per:

  • Màscara, tub i aletes
  • Regulador
  • Dispositiu de flotabilitat
  • Ampolla

Depenent de la temperatura de l’aigua, l’equip pot variar, però d’això s’encarregarà l’instructor del curs PADI i et suggerirà materials addicionals, si escau, com per exemple el diari de busseig.