La pesca submarina és un esport molt comú entre els esportistes que busquen experiències emocionants amb descàrrega d’adrenalina incloses. Implica nedar a llocs on les condicions són impredictibles, amb moltes immersions realitzades en apnea i intercalades amb moltes estratègies especialitzades i personalitzades de pesca. Es necessiten moltes aptituds psicològiques però també físiques, evidentment.

En altres esports, sempre es disposa d’un “terreny de joc” on les característiques són les que són però, en la pesca submarina, les condicions varien molt i, a més, es tornen impredictibles: Influeix molt la data, hora, estació, corrents marins, temperatura, condicions climatològiques, zona, etc. I totes elles es barregen en un mix on el que practica la pesca submarina ha de desembolicar-se amb soltesa i facilitat.

Com no pot ser d’una altra forma, cada tècnica de pesca té un tipus de pesca concret però el que tenen en comú és que el bon pescador haurà de tenir capacitat alta d’adaptació a les diferents adversitats que es pot trobar i distingir molt bé les tècniques de pesca submarina, on es poden modificar i combinar entre elles per desembolicar-se de la millor forma que sàpiga el pescador en qüestió:

Pesca a la caiguda

La tècnica de pesca submarina més usada per un principiant perquè no té complicació alguna. Es localitza un peix des de la superfície i, una vegada albirat una possible captura, es deixa caure descendint sigilosament, evitant aletejar o anar deixant anar bombolles, fins a aconseguir el peix.

Longitud d’arpó: De 110 a 120 cm.
Espècies habituals: Tot tipus d’espècies.

Pesca a l’espera

La tècnica molt efectiva en grans preses i de mestres. Cal passar desapercebut i romandre quiet en el fons, esperant que algun peix s’acosti a una distància prudencialment a prop on sigui molt més senzill fer blanc. Aquesta tècnica és d’alta capacitat física i es va perfeccionant amb els anys, amb l’experiència.

Longitud d’arpó: De 90 a 110 cm.
Espècies habituals: Dentones, samas, daurades, pagres, llobarros, serviolas, anjovas, espetones, …

Pesca a l’aguait o a l’Índia

Es diferencia de la tècnica de pesca submarina anterior perquè en aquesta ens anirem acostant lentament i de forma silenciosa al peix, intentant mimetitzar-nos amb el mateix fons i els relleus fins a trobar la distància perfecta per fer blanc.

Longitud d’arpó: De 80 a 90 cm.
Espècies habituals: Dentones, samas, pagres, llobarros, anjovas, espetones, sargos, salpas, corvinas…

Pesca al forat

El nom ho indica… cal buscar peixos en els seus caus en forma d’esquerdes i coves. La tècnica de pesca submarina depèn molt de l’experiència per saber seleccionar adequadament els forats on poder trobar la nostra presa més fàcilment. És interessant saber obstaculitzar les diferents vies de fuita del peix, així incrementem les possibilitats d’èxit pescant.

També s’usen il·luminacions per incrementar la visibilitat en les cavitats.

Longitud d’arpó: De 50 a 75 cm.
Espècies habituals: Sargos, brótolas, neros, chernas, congrios, falsos abadejos…

Pesca a l’escuma o a poca profunditat

Pegats a la costa, s’usa la cobertura que ens dóna la pròpia escuma de les ones per amagar-nos de les preses. Es capturen sempre d’a baix cap amunt: Primer descendim, mantenint-nos separats de la costa i, des d’aquí mateix, es busca quan trenquen les ones. En aquest mateix lloc, hi ha peixos buscant aliment.

Aquesta tècnica de pesca submarina es practica a l’hivern també perquè els canvis climàtics i aigües fredes en les profunditats marines fan que els peixos pugin a aigües més càlides.

Longitud d’arpó: De 50 a 90 cm.
Espècies habituals: Llobarros, daurades, sargos, salpas, obladas, ferreres…

Pesca profunda

Es practica a gran profunditat, entre 25 i 30 metres com a mínim, i aquí és on es necessita més experiència i seguretat del normal perquè condicionen molt aquest tipus de pesca submarina. El peix és més confiat en aquestes condicions i, entre molts altres desavantatges, es troba el limitat nombre d’immersions que es poden realitzar per culpa dels temps d’espera per evitar problemes de descompressió.

Longitud d’arpó: Depèn de la tècnica.
Espècies habituals: Depèn de la tècnica.

Pesca en parella

És més aviat una tècnica de seguretat que un tipus de pesca submarina. Aquest esport suposa molts riscos i, per minimitzar-los, una persona ens vigilarà el descens i, a més, es poden anar planejant tàctiques d’aguaito, immersions controlades o esperes amb el company per facilitar la captures dels peixos.

Longitud d’arpó: Depèn de la tècnica empleada pels 2 companys.
Espècies més habituals: Depèn de la tècnica.